Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Svinningetorp
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
Torpet, eller snarare resterna av det som en gång var Svinningetorp ligger vid Svinningevägen, mitt emot Svinninge gård i skogen ca 8 km från Åkersberga centrum och på en höjd bakom stora höga granar. Kikar man fram mellan granarna får man en fantastisk utsikt ner mot Svinningeviken.
På en gammal karta från 1775-76 finns, förutom boningshus, tre uthus utmärkta, varav ett måste ha varit ett fähus. De rester som finns kvar är grundstenar från boningshuset och den raserade spismuren. Nedanför i slänten mot sydost finns rester av en jordkällare eller möjligen en backstuga.
Det finns ingen uppgift om när torpet revs men det ser ut som om det var länge sedan. Siste torpare var Gustaf Jansson, 1829-44.