Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Strålsjölund
Hem
Milstolpen ÖHF
Ca 1 km norrut fågelvägen från Åsätra Norrgård ligger grundresterna av det som en gång var torpet Strålsjölund.
Torpet har legat i skogsbrynet och framför det har åker och betesmark brett ut sig så som det ser ut idag.
Tydliga grunder efter två stugor syns i skogsslänten samt en delvis raserad jordkällare, som ändå ser relativt välbevarad ut.

Torpet har haft endast en torpare och nämns i kyrkböckerna första gången 1856.
Efter torparen och hans familj bosatte sig en smed på Strålsjölund, som närmast kom från Hammarbacken.
Grundresterna efter smedjan har vi inte hittat.

Så många växter från förr finns inte på Strålsjölund, men små buskar av förvildade krusbär växer i husgrunden samt en rosbuske av något slag, kanske en eventuell kvarleva från förr, om man låter fantasin dra iväg.
TORPARE PÅ STRÅLSJÖLUND

1853-63
Fredrik Jansson

1863-65
Johan Frans Ludvig Schölin

Familjedata