Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Storhagen
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
På en höjd med vacker utsikt över omkringliggande marker ligger torpet Storhagen under Kvisslingby. Förr fanns det två torpstugor och kyrkböckerna visar att det har bott mycket folk där.
Av de gamla ekonomibyggnaderna finns endast ladugård och hönshus kvar i dag. En större lada som låg i vinkel mot ladugården är riven sedan flera år tillbaka, men från den ladan tillvaratogs några gavelbrädor med ett utskuret s k vitterkors som sedan flyttades över till ladugårdens gavel. Ett sådant kors kan ha haft olika magiska betydelser, se sid 9.
Runt torpet växer bl a några mycket gamla fruktträd, en lönn och syrener. En gammal inrasad jordkällare finns i sluttningen nedanför torpet.
Siste torpare var Klas Johan Nilsson.