Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Sjöhamra
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
Ca 2 km öster om Åsätra utmed Bammarbodavägen ligger Sjöhamra, en gång dagsverkstorp under Gallboda. Själva torpstugan är belägen i en sluttning med utsikt över en stor äng, som förr med största sannolikhet varit åker- eller betesmark. På håll skymtar man Långsjöns vatten. Vid ängen står en gammal lada som troligen också tjänat som fähus. Både torpet och ladan är idag om- och tillbyggda och är numera sommarboställen.

Växtligheten runt torpet består av syrener, gamla fruktträd, bl a gulplommon. En ek och en oxel med åtskilliga år på nacken skulle kunna berätta för oss om svunna tider. Det berättas t ex att Dramaten-chefen Rune Carlsten, gift med Dora Söderberg (Hjalmar Söderbergs dotter), bodde på Sjöhamra i ett tiotal år. Sedan också kapten Gerhard Dyrssen.

Siste torpare fram till 1923 var Johan Gustaf Jansson. Han bodde på Sjöhamra till sin död 1938.