Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Reginelund
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
Cirka 500 meter nordost om Kvisslingby gård ligger torpet Reginelund, en gång dagsverkstorp under just Kvisslingby. Fram till 1870-talet ska huset ha varit en krog invid Stenhagens handel och sedan blivit flyttat till nuvarande plats. Första gången namnet Reginelund förekommer är i husförhörslängden 1871-75. Namnet kan det ha fått efter hustru Karolina Regina Olsdotter som bodde på Kvisslingby ägor före 1866.
Runt stugan växer bland annat syrener, bärbuskar, fruktträd och blommor av olika slag. Allt ger ett lummigt och frodigt intryck. Förutom själva torpet finns också den gamla ladugården och en jordkällare kvar. Förste och siste torpare var Anders Magnus Nilsson.