Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Nytorp
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
I nordlig riktning från Österåkers kyrka räknat ligger Nytorp, dagsverkstorp under Prästgården. Torpstugan är placerad på en liten kulle och omges av en uthuslänga bestående av vedbod, vagnslider och hönshus. En källare finns som är till hälften ingrävd i en forngrav. Bakom huset står ett fristående "hemlighus". Grunden till ladugård, svinhus och lada är ännu synliga.
   En liten bäck rinner genom Nytorps marker och intill den finns en verkstad. Växtligheten runt själva torpet består mest av syrenbuskar och lövträd.
   Siste torpare var Erik Gustafsson.