Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Näsvik
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
Längst in vid Täljöviken och strax norr om avfarten till Täljövikens konferenshotell ligger torpet Näsvik (under Näs). Den vitrappade stugan är väl synlig för förbi­passerande bilister på den numera livligt trafikerade Svinningevägen.
Den lilla torpstugan, som gissningsvis har lite drygt hundra år på nacken, (ombyggd omkring 1900 och påbyggd med en våning) är placerad endast några meter från vägen men dock lite i skydd av syrener. Under huset på den sydvästra gaveln finns en jordkällare.
I den numera halvt igenvuxna trädgården växer förutom syrener också ett hundraårigt fruktträd som nu dessvärre är till större delen sönderbrutet. Intill torpet ger några tallar skydd för vinden och vid uthuset reser sig höga vackra björkar, som nog har funnits i åtskilliga decennier. Man kan skönja konturerna av blomrabatter men tyvärr har gräset tagit överhanden.
En gammal jordkällare finns i slänten ovanför uthuset. Vid den ståtar en stor och ålderstigen, mycket vildvuxen oxel, i toppen klädd av murgröna. Några meter därifrån växer ytterligare en jättelik oxel, även den klädd i murgröna.
Till fastigheten hör också ett nyare boningshus. Det sägs att det är byggt ovanpå en gammal torpgrund. Är det så, kan man ju förmoda att det torpet var mycket äldre än det vita vi ser idag, kanske den allra första torpstugan på Näsvik.
Siste torpare på Näsvik var Rickard Samuel Samuelsson. Därefter har torpet bebotts av bl a fiskarefamiljer.