Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Mjölkö
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
Mjölkö är en ö utanför Flaxenvik och var dagsverkstorp under Margretelund. Förutom dagsverket och arbetet på torpet hade torparen även fiske som binäring, ett viktigt tillskott till hushållet. Det påstås att namnet kom av att mjölk från öarna samlades in här på ön för att sedan fraktas vidare. Var exakt torpet låg kan vi i dag inte riktigt säga. Det finns två hus av äldre datum på platsen. Det ena har flyttats hit från ett ställe 200-300 m norr ifrån. Det är ett lågt timrat hus bestående av kök och kammare. I ena änden av huset var det förr svinstia, sägs det, inte alls ovanligt. Förr bodde man ju vägg i vägg med husdjuren för att spara värme. Detta hus är idag sommarbostad. Den andra stugan är ombyggd och tillbyggd. Ursprungligen var den ett tvåvåningshus, men taknivån sänktes, vilket resulterade i enbart ett plan. Huset används som sommarbostad.
Husen här på torpet har ett fantastiskt vackert läge, placerade lite på en höjd och med böljande blomsterängar runtom. Ladugård, uthus och jordkällare är andra byggnader som hör till det som en gång var torp och senare gård. Bland de växter som omger torpet finner vi syrener, fruktträd, en mängd olika blommor både gammaldags och nyare sorter samt en jättelik ek, kanske ett vårdträd och med många hundra år på nacken. Tänk vad eken skulle kunna berätta om torplivet på Mjölkö! Siste torpare var Per Persson.
TORPARE PÅ MJÖLKÖ

Ca 1711    Erik Hindersson

1723-56    Per Persson

1756-82    Jan Persson

1782-1802    Per Persson