Hem
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Lillsättra
Torpet Lillsättra, en gång dagsverkstorp under Åsätra Storgård, ligger utmed väg 276 strax innan Åsätra by, om man kommer söderifrån.
Det är beläget ca 500 m från stora vägen alldeles invid skogsbrynet.
Står man vid platsen för torpet, som ligger i en sluttning, brer åkrar och ängar ut sig framför en.

Lillsättra omnämns i kyrkböckerna första gången 1801.
Av själva torpet finns inget kvar idag. Det försvann (revs eller förföll) efter 1936 när det boningshus som står där idag byggdes.
Den gamla torpgrunden, som ligger ca 50 m NV om nuvarande bostad, ser man dock rester av, speciellt den nedrasade spiselhällen.
Det har även funnits en ladugård tillhörande torpet, men var den har legat vet vi inte, då det inte finns några synliga grunder.
Runt torpet växer syrener, vintergröna och diverse lövträd.

Den siste torparen på Lillsättra var Frans Wilhelm Gustafsson, vars son Emil var byggmästare och tillverkade bl a orgelpipor.
TORPARE PÅ LILLSÄTTRA

1871-75
Johan Peter Persson

Frans Vilhelm Gustafsson

Familjedata