Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Gröndal
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
Ungefär 5 km ostsydost om Åkersberga centrum ligger torpet Gröndal, strax utanför tomtområdet med samma namn. I närheten ser man en grön dal som är den som har gett torpet dess namn. Den timrade stugan har kök och kammare och är för ca 50 år sedan tillbyggd med ett rum. Sydost om torpet finns ett bostadshus byggt år 1997.
Mellan stugan och vägen finns en syrenhäck. Från infarten till torpet går en gammal stenmur längs vägen, ca 20 m. Den viker sedan av mot söder, också ca 20 m. Väster om torpstugan finns en nyare mur, gjord på 1930-talet i avsikt att få en plan yta närmast huset.
Torpets uthus fanns norr om vägen. Där det nu ligger ett modernt bostadshus låg enligt uppgift torpets ladugård och väster därom en källarbod, vars grund har använts till ett modernare hus. Torpets dass ska ha legat på den lilla kullen vid vägen som leder in till de f d uthusen.
Siste torpare var Karl Hjalmar Jansson som bodde där 1919, sedan huset i 28 år hade bebotts av arbetarefamiljer.