Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Freden
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
TORPARE PÅ FREDEN

1845-1863    Anders Sotterman

1877-1878    Carl Edvard Runholm

1878-1879    Carl Johan Jonasson

1879-1932    Johan Wilhelm Bergvall
Inne på en av tomterna på Fredenvägen i Båtstorpsområdet ser det inte ut att finnas något boningshus, så tät är växtligheten. När man gått in genom grinden öppnar sig en förtrollad värld. Bland en mängd olika sorters fruktträd, buskar och blommor finns det en otrolig samling av gamla redskap, skyltar, verktyg och slipstenar, för att bara nämna något av det som omger huset. Det var Birger Sköld (död 1994) som under många år ägnade sig åt att samla.
    Freden nämns i kyrkböckerna första gången 1845 då backstugusittare Anders Sotterman bodde där. Han blev sedan dagsverkstorpare under Smedby. Siste torpare var Johan Wilhelm Bergvall.