Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Fiskartorpet
Inklämt mellan modern villabebyggelse och friluftsbad ligger Fiskartorpet, vackert beläget vid Sätterfjärden, ca 2 km sydost om Åkersberga centrum. På båda sidorna om torpet löper en ståtlig granhäck. Torpstugan som ursprungligen bestod av kök och kammare är tillbyggd i ett par omgångar. Förr var spåntak en vanlig takbeklädnad och på vinden i Fiskartorpet syns tydligt spår av ett sådant.

Förutom själva torpet finns också två uthus, under det ena också en gammal jordkällare. I trädgården finns ett antal fruktträd och bärbuskar och intill torpstugan växer syrenbuskar. Till torpet hörde förr också ett uthus som numera står att finna på granntomten. Stockvirket i det är av mycket gammalt datum, men också här är det gamla blandat med nytt material.

Siste torpere på Fiskartorpet var Johan Viktor Ågren med maka Augusta Matilda Jansson. Han dog 1930, varefter makan bodde kvar till sin död 1941. I kyrkböckerna nämns Fiskartorpet, som ibland kallas Söra torp, första gången 1739, och troligen är det just detta torp man menar. På vissa kartor finns också något som kallas Fiskarens inte långt från Malms kvarn. Det har även ansetts att torpet Malm nära stranden av Trälhavet har bebotts av fiskare och kallats Malms fiskartorp.
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata

TORPARE PÅ FISKARTORPET

?-1737           Anders Persson
1737-1746        Per Olsson
1746-ca 1750     Anders Mattsson
ca 1760          Jan Brodin
ca 1760          Jan Jansson
ca 1770          Johan Holmberg
1775-1784        Anders Jansson
1784-1788        Anna Andersdotter
1788-1790        Carl Magnus Öhman
1790-1802        Matts Mattsson
1803-1808        Jan Peter Sjöblom
1808-1809        Johan Åkerström
1809-1819        Gustaf Ersson
1821-1822        Carl Carlsson
1823-1826        Erik Ersson
1826-1827        Jan Andersson
1829-1833        Jan Westerberg
1835-1836        Gustaf Persson
1836-1850        Jan Erik Åkerström
1850-1880        Carl Fredrik Ågren
1880-1930        Johan Viktor Ågren