Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Domarudden
Hem
Milstolpen ÖHF
Den populära fritidsanläggningen Domarudden i dag ser minst av allt ut som ett torp.
Men i ena hörnet av den stora byggningen finns faktiskt den gamla torpstugan kvar.
Det finns också en källare och ett hönshus kvar som troligen är från torptiden. I och med dagens användning har naturligtvis miljön helt förändrats men torpets gamla åkrar kan med viss möda urskiljas.
TORPARE PÅ DOMARUDDEN

1884-1891
Johan Johansson Björk

1892-1894
Johan Edvard Berggren

1894-1898
Johannes Jonsson Nordström

1912-1922
Fritz Gustaf Adolf Jansson

1922
August Ivar Sköld Eriksson

Familjedata