Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Betsö
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
Betsö ligger alldeles utanför Skärgårdsstad och rakt ut från Isättravik. Namnet betyder att ön använts för kreatursbete. Det sägs att det har funnits en krog vid sidan av torpet i sluttningen ner mot havet och man kan förstå att ön var ett utmärkt rastställe, t ex för sjöfarare från Stockholm. Ön låg under Margretelund och där gjorde torparen sålunda sina dagsverken. Här brukade han sin jord men hade också fiske som binäring. Han fångade bl a strömming, sik, gädda och abborre. Strömmingsfisket bedrevs med antingen skötar eller not.
Vad gäller den gamla torpstugan så är den numera utbyggd och tillbyggd på olika sätt, bl a med en nyare byggnad ditflyttad från Hälsingland, och är i dag åretruntbostad. Huset ligger fantastiskt vackert inbäddat i lummig grönska och med utsikt över havet mot fastlandet. Vid sidan av boningshuset står en mindre stuga byggd över en källare. En vindflöjel på taket anger årtalet 1787, men huruvida det avser just detta hus är tveksamt.
En ladugårdslänga vittnar både om forna tiders och nutida flit och möda. I ena änden av längan finns ett gammalt stall där hästarnas namnskyltar ännu sitter kvar. Växtligheten runt torpet är frodig. Där finns bl a äppelträd, syrener och andra träd och buskar.
Det finns i dag inga kor eller hästar på Betsö, men några får betar i hagarna och håller markerna rena från sly.
Siste torpare var Per Israelsson.