Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Älgö
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
På Älgö (förr Elgö eller Elgön och ännu tidigare Helgö) mitt emot Lervik på fastlandet låg ett torp som också hette Älgö. Torparen gjorde sina dagsverken på Fåglarö.
I dag finns inget av de till torpet hörande husen kvar, endast några få grundstenar där själva torpstugan en gång låg. De är numera övervuxna och gömda i ett stort buskage. Bebyggelsen av i dag är alltså av nyare datum.
Naturen är mycket vacker här. Torpet låg på ett berg och utsikten mot Trälhavet måste ha varit fantastisk. Torparna hade kanske inte tid att njuta av någon utsikt utan slet nog dagarna i ända med dagsverken, fiske och bruk av den lilla jordplätten som torpet hade att tillgå.
Så småningom blev torpet en gård liksom torpen på de omkringliggande öarna och i dag är det fritidshus. Siste torpare var Erik Andersson.