Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Milstolpen ÖHF
Albro
Hem
Milstolpen ÖHF
Familjedata
TORPARE PÅ ALBROTORP


1787-1807    Erik Jansson
Albro, även kallat Åsätra-stugan, var dagsverkstorp under Åsätra och beläget ca 500 m norrut från Åsätra Storgård räknat. Torpet låg högt upp med vid utsikt över åker och äng. Första gången torpet omnämns i kyrkböckerna är 1744, då kallat Åsätra-stugan.

Ende och siste torpare var Erik Jansson till 1807. Efter 1844 finns torpet inte med i kyrkböckerna. Kanske var stugan då i så dåligt skick att ingen kunde bo där längre. Vem vet?

Bilden på första sidan är ett utsnitt från karta över storskiftsdelningen i Åsättra 1794.