Vita Huset

Med torp menar vi i dag ett mindre hus, vanligen ett fritidshus med en liten trädgård. På 1700-, 1800- och fram till 1930-talet var betydelsen lite annorlunda. Även då var ett dagsverkstorp en liten stuga med ett par uthus och en liten odling, men den som bodde där hade skyldighet att arbeta några dagar i veckan på den gård som torpet hörde till. Lönen för arbetet var fri bostad, bete för någon ko, en gris och några får och rätt att odla en mindre yta, till familjens och husdjurens behov.
Inom Österåkers hembygds- och fornminnesförening har vi under många år inventerat dagsverkstorp i socknen. Vi har tagit reda på torparfamiljerna så långt tillbaka som vi har kunnat och studerat bouppteckningar för att göra oss en bild av familjernas ekonomiska situation. Vi har dokumenterat varje torp genom fotografering, uppmätning och beskrivning, även i sådana fall då de nutida lämningarna bara består av torpgrunder, om ens det. Dokumentationerna i original förvarar vi i föreningens arkiv och vi har deponerat kopior i Åkersberga bibliotek. Den nutida ägaren har i regel också fått en kopia. För att göra materialet mer tillgängligt lägger vi nu upp det på internet.
Inledningsvis visar vi en bild av torpet och en kort beskrivning av sådant som är typiskt för just detta torp. Sedan kommer lite data, till exempel vem som var siste torpare och vem som nu äger det. En torparlängd är nästa del och därefter en redogörelse för torparnas familjer med uppgifter om källorna, som nästan alltid är Österåkers församlings husförhörslängder. Någon form av karta som visar torpets läge, en skiss över husens placering på tomten och en planritning över bostadshuset är alltid med. Beroende på vad vi har hittat kan slutligen finnas avskrivna torparkontrakt och bouppteckningar, detaljer ur gamla kartor samt ett antal foton.

Hem
Milstolpen ÖHF