Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Till Minne av Tage Ohlsson

En genuin österåkersbo har lämnat oss.
I en ålder av drygt 96 år avled efter en tids sjukdom den 21 november f d. byggnadsinspektören och hedersmedlemmen i Österåkers Hembygds- och fornminnesförening Tage Ohlsson.

Tage var sin hembygd trogen genom hela sitt långa liv.
Han föddes i Ektorp, gick i skola i Ljungsboda och arbetade som ung grabb i Härsbacka gruva, den stora arbetsplatsen på den tiden för 'vanliga' pojkar.

Studier på fritiden gav Tage möjligheten till avancemang i yrkeslivet och han var under många år uppskattad och fruktad byggnadsinspektör inom Österåkers kommun.
Det var inom hembygdsföreningen som Tage gjorde sina största insatser för hembygden.

Han var under många år ledamot av föreningens styrelse och på 1980-talet också dess ordförande. Under ett stort antal år var han ledare för ”de sega gubbarna”, de som byggde, renoverade och underhöll alla föreningens kulturbyggnader.

Tage var ansvarig för de stora arbetena med flytten av ”Vita Huset” från dess plats vid kyrkan ner till Ekbacken, skapandet av hembygdsmuseet i Stenhagen och den omfattande renoveringen av Hagbystugorna. Utan Tages insatser hade hembygdsföreningen idag inte varit vad den är.

Men Tage var inte alltid en 'enkel' medlem. Han hade bestämda åsikter om hur saker skulle skötas, åsikter som inte alltid delades av andra medlemmar.
Diskussionerna var många och heta, och Tage vek sällan ner sig.

Inom ÖHF:s led känns tomrummet efter Tage stort.
Vi kommer att minnas honom med stor tacksamhet som en stridbar och värdefull medlem.

Hans insatser har fört vår förening framåt.