Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Minnesord över Suzanne Hillgren


Suzanne Hillgren avled den 8 september 2012 vid 51 års ålder.
Hon var en uppskattad och viktig person i Österåker, en stöttepelare inom den ideella sektorn. Inte minst i Österåkers hembygds- och fornminnesförening, ÖHF, gjorde hon ovärderliga insatser i uppåt 30 år. Hon bidrog med sin positiva personlighet, stora arbetskapacitet och sitt goda humör till att göra verksamheten rikare både inåt och utåt.
Suzanne valdes tidigt in i och föryngrade styrelsen för ÖHF, en av de största hembygdsföreningarna i Stockholm län. Den har nu långt över 1 000 medlemmar, ett dussin gamla hus, tre museer, ett imponerande bildarkiv och, inte minst, Ekbacken som bas för sin verksamhet, att förvalta. En av hennes tidiga, viktiga uppgifter var att framgångsrikt hålla i luciafirandet i Österåker.

Hon avancerade först till vice ordförande och sedan - lite motvilligt - till ordförande. Jag blev samtidigt vice ordförande med en av Suzanne formulerad arbetsfördelning: "Du får prata så kokar jag kaffet".

Suzannes ordförandeperiod blev en framgångsrik tid i föreningens mångsidiga verksamhet, inte minst genom hennes ambition att delegera uppgifter till många duktiga medarbetare inom och utom styrelsen. Hon hade nätverk både inom den ideella sektorn och bland sponsorer som gav rik utdelning. Bakom varje framgångsrik kvinna står en man, här hennes  Lennart som gav henne och därmed ÖHF ovärderlig praktisk hjälp.

Suzanne hade ett dagligt jobb också, som mycket uppskattad läkarsekreterare på Danderyds Sjukhus. Själv hade hon tilltagande och handikappande hälsoproblem men lyckades ändå fullgöra sitt ordförandeuppdrag på ett beundransvärt sätt. Hon hann också med andra uppgifter, bl.a. kopplade till åkeriverksamhet.

Suzanne var stolt över att hon så att säga var släkt i nedstigande led till sandkilen Alcea, roslagsskutan som 1955 genom Österåkers Hembygds- och Fornminnesförenings försorg blev förebild för Österåkers kommunvapen. När Alceahuset, vårt kommunhus, invigdes för några år sedan kunde Suzanne i hembygdsföreningens monter vid entrén stolt ur släktens arkiv visa upp Alceas mätbrev, skeppsklocka i mässing och den barnvagga som ägarfamiljen använt ombord. Hon var då själv en del av Österåkers historia.

Genom entusiaster som Suzanne är vår hembygd rikare och mer värd att leva i. För oss runt omkring henne har det varit en förmån att samarbeta med Suzanne. Vi och många andra kommer att sakna henne och med tacksamhet minnas hennes insatser.

Sören Norrby