Vita Huset
Program ÖHF -Höst 2018
Medlemsbladet MILSTOLPEN
som distribueras till alla medlemmar är fr.o.m. i år numera bara av typen "Lilla Milstolpen".
I stället ger vi ut en årsbok med ett hembygdstema

För Milstolpens redaktionsgrupp
Lars Valentin
Äldre nummer av
Milstolpen
Hem           Arbetsgrupper            Museer              Föreningsinfo         Torp
Österåkers Hembygdsförening

Centralvägen 55
184 32 ÅKERSBERGA

Telefon(svarare): 08-540 67980

bankgiro: 5632-8511
plusgiro 9814-5

epost: mail@milstolpen.org
hemsida: www.milstolpen.org
facebook