Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
OLLE LÖFGREN till minne

Onsdag den 29 april 2009 avled Olle Löfgren. Efter en kort tids sjukdom gick vår högt värderade medarbetare ur tiden
Det var med djup sorg vi emottog dödsbudet från hans hustru Barbro  på Valborgsmässoaftonen.

Olle har varit med länge i Hembygdsföreningens arbete. Det var som suppleant i styrelsen 1984 han började, samtidigt som han fortfarande arbetade som reporter på TV:s Aktuellt.

Hans gedigna journalistiska kunskaper blev oerhört värdefulla för vår förening som fick glädjen av hans medverkan i utformningen av bl.a. medlemstidningen Milstolpen och andra trycksaker. Det  innebar ett stort lyft för tidningen när han var dess redaktör från 1996 till 2008.

Han var även hemmastadd med snickarverktyg och under flera år med i vårt byggteam. Han deltog t.ex. vid iordningställandet av torp Berggren.  När föreningens hemsida på internet skapades var han tillsammans med Leif Svensson ansvarig härför. Han var alltid på bettet och gjorde referat från föreningens möten och fester och även fotoreportage.

Hans stilistiska förmåga var högt driven och hans texter var alltid lättlästa och fängslande. Undertecknad som hade glädjen att samarbeta med honom i det redaktionella arbetet på senare år lärde  mycket av honom.
Alla som känt Olle kommer att djupt sakna hans glada och positiva väsen.

Hans von Matérn