Månadens Bild Februari 2013
Södra Roslags II:a Båtsmanskompani No 105 
Fram till 1911 bodde båtsman Carl August Nyman Åkerström i torpet.
Öhman sålde på 1930-talet till familjen von Euler, och därefter har arrendatorer bebott stugan.
Numera används det endast som fritidshus.
Litteratur: Mossberg, Carl: Kylegubben. Om båtsman Åkerström på torpet Kylan.
Leif Svensson
Tidigare Månadens Bild

Jan 2013
Dec 2012
Nov 2012
Okt 2012
Sep 2012
Aug 2012
Jul 2012
Junj 2012
Maj 2012
Apr 2012
Mar 2012
Feb 2012
Jan 2012
Dec 2011
Nov 2011
Okt 2011
Sep 2011
Aug 2011
Jul 2011
Jun 2011
Maj 2011
Apr 2011
Mar 201
Feb 2011
Jan 2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002