Månadens Bild Oktober 2012

Slussholmen
Kanalens vatten ligger stilla. I bakgrunden reser sig en hög skorsten. Det är Smedby tegelbruks skorsten. Alltså måste fotografiet vara taget före 1917, för detta år rivs skorstenen. Vi kan till höger i bilden ana infarten till slusskammaren, men i övrigt är det inte helt lätt att känna igen sig. Frånvaron av träd utmed kanalen har sin naturliga förklaring; man skulle med hästar eller oxar kunna dra fram icke motordrivna fartyg. Och det är många fartyg som passerar!  År 1920 trafikeras kanalen till exempel av 546 ång- och motorfartyg, 55 segelfartyg, 144 pråmar, 220 båtar under tio ton och 378 timmerflottar.
Tidigare Månadens Bild

Sep 2012
Aug 2012
Jul 2012
Junj 2012
Maj 2012
Apr 2012
Mar 2012
Feb 2012
Jan 2012
Dec 2011
Nov 2011
Okt 2011
Sep 2011
Aug 2011
Jul 2011
Jun 2011
Maj 2011
Apr 2011
Mar 201
Feb 2011
Jan 2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002