Månadens Bild Februari 2012
Lundqvists Café
Att Åkersbro är ett centrum vid tiden kring förra sekelskiftet ser vi tydligt på denna bild!
Otto Helmer Lundqvist, som sedan 1911 har sin smedja här, ser en möjlighet att skaffa sig en extrainkomst och startar caférörelse i villan – det skulle han aldrig ha gjort om inte folk rörde
sig i omgivningarna. Häradsvägen genom socknen går alldeles utanför caféet innan den tar sats uppför backen mot Åkersberg.
Caféet finns kvar ett antal år in på1900-talet men verksamheten upphör så småningom och huset blir enbart privatbostad. Vi kan ana Prästfjärdens vatten i bakgrunden. Men vart går den bågformiga
gångbron i bildens vänstra kant?

Leif Svensson
Tidigare Månadens Bild

Jan 2012
Dec 2011
Nov 2011
Okt 2011
Sep 2011
Aug 2011
Jul 2011
Jun 2011
Maj 2011
Apr 2011
Mar 201
Feb 2011
Jan 2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002