Månadens Bild December 2008
Åkers kanal är en del av en gammal farled som en gång i tiden gick ända från Tunafjärden till Uppsala. För tusen år sedan seglade vikingaskepp upp och ner den vägen. I dag kallas den leden Långhundraleden. Åtskilliga gamla minnesmärken och dokument vittnar om Långhundraledens existens och betydelse. Men i dag går det inte längre att segla längs leden till Uppsala - beroende på landhöjningen.
1820-1825 byggdes Åkers kanal med en sluss vid Runö. Projektet kostade 40.000 riksdaler banco. Därmed blev det möjligt för skutor att ta sig upp i Garnsviken för att transportera trävaror, gödningsämnen, spannmål och mjölk med mera. 1826-1833 passerades kanalen av cirka hundra fartyg per år. På 1860-talet renoverades kanalen och slussen. Trafiken ökade. 1898 gick 726 fartyg upp och ner i kanalen. 1912-1914 fick slussen nya portar av järn.
Bland trafikanterna fanns skonerten Helmi, skutan Alcea (bilden) och ångbåtar som hette Åkers Kanal och Nya Åkers Kanal. En av ångbåtarna kallades "Tuppen", därför att fartyget hade en hes ångvissla som väckte folk på morgnarna då båten signalerade för slussning. Ångbåtarna trafikerade Åkers Kanal fram till år 1927.

Olle Löfgren

Månadens Bild Nov 2008

Månadens Bild Okt 2008
Månadens Bild Sep 2008
Månadens Bild Aug 2008
Månadens Bild Juli 2008
Månadens Bild Juni 2008
Månadens Bild Maj 2008
Månadens Bild April 2008
Månadens Bild Mars 2008
Månadens Bild Feb 2008
Månadens Bild Jan 2008
Månadens Bild Dec 2007
Månadens Bild Nov 2007
Månadens Bild Okt 2007
Månadens Bild Sep 2007
Månadens Bild Aug 2007
Månadens Bild Juli 2007
Månadens Bild Juni 2007
Månadens Bild Maj 2007
Månadens Bild Apr 2007
Månadens Bild Mar 2007
Månadens Bild Feb 2007
Månadens Bild Jan 2007
Månadens Bild Dec 2006
Månadens Bild Nov 2006
Månadens Bild Okt 2006
Månadens Bild Sep 2006
Månadens Bild Aug 2006
Månadens Bild Juli 2006
Månadens Bild Juni 2006
Månadens Bild Maj 2006
Månadens Bild Apr 2006
Månadens Bild Mar 2006
Månadens Bild Feb 2006
Månadens Bild Jan 2006
Månadens Bild Dec 2005
Månadens Bild Nov 2005
Månadens Bild Okt 2005
Månadens Bild Sep 2005
Månadens Bild Aug 2005
Månadens Bild Jul 2005
Månadens Bild Jun 2005
Månadens Bild Maj 2005
Månadens Bild Apr 2005
Månadens Bild Mar 2005
Månadens Bild Feb 2005
Månadens Bild Jan 2005
Månadens Bild Dec 2004
Månadens Bild Nov 2004
Månadens Bild Okt 2004
Månadens Bild Sep 2004
Månadens Bild Aug 2004
Månadens Bild Jul 2004
Månadens Bild Jun 2004
Månadens Bild Maj 2004
Månadens Bild Apr 2004
Månadens Bild Mar 2004
Månadens Bild Feb 2004
Månadens Bild Jan 2004
Månadens Bild Dec 2003
Månadens Bild Nov 2003
Månadens Bild Okt 2003
Månadens Bild Sep 2003
Månadens Bild Aug 2003
Månadens Bild Jul 2003
Månadens Bild Jun 2003
Månadens Bild Maj 2003
Månadens Bild Apr 2003
Månadens Bild Mar 2003
Månadens Bild Feb 2003
Månadens Bild Jan 2003

Månadens Bild Dec 2002
Månadens Bild Nov 2002