Månadens Bild December 2006
1904 byggdes den första sommarvillan i Österskär. Dessförinnan fanns bara två bostadshus på området. Den ena byggnaden, en gammal fiskarstuga, är för länge sedan riven. Den andra (till vänster på bilden) var dragontorpet Tunanäs, som ännu finns kvar, med adress Strandvägen 42.

Tunanästorpet beboddes vid förra sekelskiftet av dragonen Robert Thun, far till Fritjof Thun, som alla äldre Österåkersbor minns. Fritjof Thun var ordförande i kommunalnämnden, landstingsman och riksdagsman. Bland annat.

En period på femtiotalet bodde skådespelaren Jarl Kulle i torpet. Han döpte om det till ”Kullenäs”. Efter honom kom överstelöjtnant C. E. Berggren och hans fru Greta. I dag bor Berggrens dotter Ulla Rohrbach i det gamla dragontorpet Tunanäs. Byggnaden är nu över 200 år gammal.

Olle LöfgrenMånadens Bild Nov 2006

Månadens Bild Okt 2006
Månadens Bild Sep 2006
Månadens Bild Aug 2006
Månadens Bild Juli 2006
Månadens Bild Juni 2006
Månadens Bild Maj 2006
Månadens Bild Apr 2006
Månadens Bild Mar 2006
Månadens Bild Feb 2006
Månadens Bild Jan 2006
Månadens Bild Dec 2005
Månadens Bild Nov 2005
Månadens Bild Okt 2005
Månadens Bild Sep 2005
Månadens Bild Aug 2005
Månadens Bild Jul 2005
Månadens Bild Jun 2005
Månadens Bild Maj 2005
Månadens Bild Apr 2005
Månadens Bild Mar 2005
Månadens Bild Feb 2005
Månadens Bild Jan 2005
Månadens Bild Dec 2004
Månadens Bild Nov 2004
Månadens Bild Okt 2004
Månadens Bild Sep 2004
Månadens Bild Aug 2004
Månadens Bild Jul 2004
Månadens Bild Jun 2004
Månadens Bild Maj 2004
Månadens Bild Apr 2004
Månadens Bild Mar 2004
Månadens Bild Feb 2004
Månadens Bild Jan 2004
Månadens Bild Dec 2003
Månadens Bild Nov 2003
Månadens Bild Okt 2003
Månadens Bild Sep 2003
Månadens Bild Aug 2003
Månadens Bild Jul 2003
Månadens Bild Jun 2003
Månadens Bild Maj 2003
Månadens Bild Apr 2003
Månadens Bild Mar 2003
Månadens Bild Feb 2003
Månadens Bild Jan 2003

Månadens Bild Dec 2002
Månadens Bild Nov 2002