Månadens Bild December 2005
Margretelunds slott ligger vid Trälhavet i utkanten av Åkersberga. Mangårdsbyggnaden uppges vara från 1600-talet. År 1718 kom godset i familjen Åkerhielms ägo. Månadens bild är från 1905, då friherre Gustaf Åkerhielm var ägare till Margretelund. Den 27 juni det året samlade han sina underlydande med familjer på en folkfest. Som framgår av bilden var många människor mer eller mindre knutna till Margretelund på den tiden.

1905 var Margretelund fortfarande ett stort gods som sysselsatte en stor mängd Österåkersbor, huvudsakligen pigor, drängar, statare och mjölkerskor. Under Margretelund lydde vid den tiden ett trettiotal arrendegårdar och torp. 50.000 dagsverken utfördes årligen av de underlydande. Men storhetstiden var på upphällningen. Ekonomin hade blivit sämre under 1900-talets första år. Den växande fackföreningsrörelsen krävde högre löner och förbättrade arbetsvillkor. 1902 var det storstejk. Arbetarrörelsen krävde allmän rösträtt och mindre makt åt ”herrskapen”. En ny tid hade brutit in.

Gustaf Åkerhielm tvingades så småningom sälja bort delar av Margretelunds egendom

Olle Löfgren
Månadens Bild Nov 2005

Månadens Bild Okt 2005
Månadens Bild Sep 2005
Månadens Bild Aug 2005
Månadens Bild Jul 2005
Månadens Bild Jun 2005
Månadens Bild Maj 2005
Månadens Bild Apr 2005
Månadens Bild Mar 2005
Månadens Bild Feb 2005
Månadens Bild Jan 2005
Månadens Bild Dec 2004
Månadens Bild Nov 2004
Månadens Bild Okt 2004
Månadens Bild Sep 2004
Månadens Bild Aug 2004
Månadens Bild Jul 2004
Månadens Bild Jun 2004
Månadens Bild Maj 2004
Månadens Bild Apr 2004
Månadens Bild Mar 2004
Månadens Bild Feb 2004
Månadens Bild Jan 2004
Månadens Bild Dec 2003
Månadens Bild Nov 2003
Månadens Bild Okt 2003
Månadens Bild Sep 2003
Månadens Bild Aug 2003
Månadens Bild Jul 2003
Månadens Bild Jun 2003
Månadens Bild Maj 2003
Månadens Bild Apr 2003
Månadens Bild Mar 2003
Månadens Bild Feb 2003
Månadens Bild Jan 2003

Månadens Bild Dec 2002
Månadens Bild Nov 2002