Månadens Bild Dec 2002


Den första speceriaffären i Åkersberga, omkring 1910. Den låg alldeles intill järnvägsstationen. Affären övertogs 1919 av handlanden Edvard Jansson och kallades allmänt ”Janssons affär”. Om- och tillbyggnader skedde under årens lopp, men affären blev kvar i familjen Janssons ägo fram till slutet av 1960-talet. Byggnaden med den gamla lanthandeln revs för att ge plats åt ”Skutan”.
Olle Löfgren

Månadens Bild Nov 2002