Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
TILL MINNE

JAN CARELL
Jan Carell, föreningens revisor sedan många år, har gått bort, Jag lärde känna honom under den tiden som en samvetsgrann granskare av våra räkenskaper och som en mycket intresserad medlem. Jag har också några minnen av Jan från min tidiga ungdom i Karlskrona, som då (sent 40-tal) var vår gemensamma hemstad. Jan tillhörde "Werkö-gänget" som bestod av ett antal sommarboende på Werkö, som då var en sommaridyll men senare blev platsen för ASEAs tillverkning av sjökablar och för Stena-Lines polentrafik. Gänget innehöll färghandlare Håkanssons döttrar, tobakshandlare Wandels son, bröderna Nito och Horst Samuelsson, jan och några till. Själv var jag en tidvis deltagare, ty jag bodde inte på ön. Glada och obekymrade sommardagar är de bästa minnen man kan ha, och dagarna på Werkö med Jan och det övriga gänget hör till dessa minnen.
Sven Hugosson


SVEN JAKOBSSON 
Vår förening har sorg. Vår medlem Sven Jacobsson avled den 30 mars efter en längre tids ohälsa.
   Sven var en människa med en stor social kompetens, en vänlig och gladlynt person som hade lätt att få människor i sin närhet att må bra.
   Inom vår förening var Sven en värdefull länk i kamratkedjan. Han var under en följd av år kassör och följde senare upp detta uppdrag genom att vara revisor. När vi sedan saknade en representant i styrelsen för Fornåker ställde Sven upp och var under flera år ett fungerande ombud för vår förening.
   På olika sätt bidrog Sven till trivseln inom ÖHF. Ett av medlen var att ordna utflykter. Jag minns väl vårt besök på Skeppsholmen och den rundvandring han ledde på Stockholmsbriggen - då var han verkligen på hemmaplan!
   Vi kommer att sakna Sven. Han kommer alltid att leva kvar i våra minnen som en god och glad kamrat.
Gunnar Winberg