Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Marianne Löveborg till minne

Marianne Löveborg var född i Össeby-Garn 1929 och dog den 29 oktober 2012 efter en längre tids sjukdom. Hon var en engagerad medlem i Hembygdsföreningen, där hennes största intresse var arkeologi. I många år var hon medlem i fornminneskommittén och deltog flitigt, tillsammans med sin syster Anita Andrén, i arkeologiläger i Sverige och utomlands. Några av de viktigare insatserna lokalt var systrarnas engagemang i utgrävningar vid Österåkers kyrka och vid Smedby på 1980-talet. Det viktigaste och mest spektakulära var ändå gravfältet vid Hagby, där de först bidrog till att göra klart vilken mängd av fornlämningar som dolde sig i den täta växtligheten. Sedan ledde de det 10-åriga uppröjningsarbetet, där många både föreningsmedlemmar och andra deltog, följt av uppsättning av fårstängsel, grässådd och skyltning. Mariannes arkeologiska kunskaper och intresset för hembygden kom också väl till pass under cirka 15 år i torp- och soldatkommittéerna, där det bland annat behövdes en särskild förmåga att kunna läsa av torplämningarna. Marianne deltog 1991-99 i styrelsens arbete, först som suppleant i två år och därefter som ledamot. Vi minns henne som en glad, kunnig och engagerad kamrat i föreningsarbetet.

Carl-Göran Backgård