Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Copyright 2007 MediaLive
Vita Huset
Jordbruksmuseet är stängt

Jordbruksmuseet i f. d. kuskstallet på Smedby gård  har stängts på begäran av den nya ägaren. 
Han har dock erbjudit föreningen att temporärt hysa föremålen i det ena magasinet vid gårdens infart. 
Förhoppningsvis kommer föremålen att kunna visas igen när det hela har ordnat upp sig.
Vi återkommer om detta så fort det blir klart


Österåkers Hembygdsförening
Box 606
184 27 ÅKERSBERGA
Telefon(svarare): 08-540 67980

epost: mail@milstolpen.org

Faktablad om
Hembygdsföreningen