Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Ingvar Jakobsson till minne
En gammal medarbetare i Hembygdsföreningen har gått bort.  Ingvar Jakobsson, född 1918, avled den 28 juli i år.  Han var en av de ovärderliga "sega gubbarna" som bl.a. jobbade med att flytta Vita huset från prästgården till Ekbacken 1986. Han var elektriker och sitt yrkeskunnande delade han frikostigt med sig av till vår förening i olika sammanhang.
   Ingemar Jansson, vår nuvarande kassör (som jobbat i samma bransch och haft Ingvar som chef)  kan berätta följande om honom:
   Ingvar var född och uppvuxen i Skinnskatteberg där hans far arbetade som stins. När Ingvar slutade skolan fick han jobb på sågverket där. Efter några år insåg han att arbetet som plankbärare inte var något han trivdes med, han ansåg sig utnyttjad av sina överordnade. Han sade upp sig och sökte sig till Åkersberga där hans farbror Martin Jakobsson drev företaget Åkersberga Elektriska. Där var även Martins son  Einar engagerad. Ingvar fick jobb som elektriker i  Åkersberga.  Då var många fastigheter och gårdar ännu ej elektrifierade.
   När hans farbror Martin gick bort 1947 övertogs företaget av Einar och Ingvar tillsammans.  Ingvar blev verkmästare och arbetsledare och företaget växte till 10-15 anställda.
   Ingvar blev mycket omtyckt av ortsbefolkningen genom sitt trevliga sätt. Han var glad och lättsam och ställde alltid upp. Var det fel på någon lampa eller "kontakt" ringde man Ingvar.
   Ingvar var på sin fritid orienterare, skidåkare och bandyspelare i IFK Österåker. Där träffade han Astrid som var aktiv i damsektionen och spelade handboll. Ingvar och Astrid blev ett par, gifte sig och fick två söner, Roland och Rolf.
   Efter att Ingvar pensionerat sig blev han engagerad i Hembygdsföreningens bygg-gäng där han blev den som skötte "upplysningen". Han gjorde m.a.o. elinstallationerna i de hus som under slutet av 1900-talet under Tage Olssons ledning upprustades: Hembygdsmuseet, Stenhagens handel och Vita huset. 

Ingemar Jansson, Hans von Matérn (Begravningen ägde rum fred. 2 sept. i Österåkers kyrka.)