Styrelse 2019
Ordf.: Sven Hugosson
Vice ordf: Bo Hedenstedt
Sekr.: Jörgen Thulstrup
Vice sekr.: Sonja Almsätter
Kassör: Marie-Louise Brännfors
Vice kassör: Björn Påhammar

Ledamöter
Hans Rockberg
Gerhard Nuss
vakant


Hemsidan:
Leif Svensson, webmaster
Revisorer
Jessica Boll
Mats Fridblom
Jan Winberg, suppleant
Carl-Göran Backgård, suppleant


Valberedning
Kristina Lemon, sammankallande
Ingemar Jansson
Jan Engman
Vita Huset
Copyright 2007-2017 MediaLive                   
Hembygdsföreningen vill gärna att du meddelar oss din epost-adress, så att vi kan informera om våra aktiviter direkt till dig! Fyll i formuläret här!
Häfte 3 Kulturstigar
Läs Mer
Protokoll styrelsemöte 2018-12-03
Protokoll styrelsemöte 2018-11-05
Protokoll styrelsemöte 2018-10-01
Protokoll styrelsemöte 2018-09-03
Protokoll styrelsemöte 2018-06-04
Protokoll styrelsemöte 2018-05-07
Protokoll styrelsemöte 2018-04-03
Protokoll styrelsemöte 2018-03-05
Protokoll styrelsemöte 2018-02-05
Protokoll styrelsemöte 2018-01-08
Protokoll styrelsemöte 2017-12-04
Protokoll styrelsemöte 2017-11-06
Protokoll styrelsemöte 2017-10-02
Protokoll styrelsemöte 2017-08-22
Protokoll styrelsemöte 2017-06-12
Protokoll styrelsemöte 2017-05-08
Protokoll styrelsemöte 2017-04-03
Protokoll styrelsemöte 2017-03-06
Protokoll styrelsemöte 2017-02-07
Protokoll styrelsemöte 2017-01-09
Protokoll styrelsemöte 2016-12-05
Protokoll styrelsemöte 2016-10-03
Protokoll styrelsemöte 2016-09-05
Protokoll styrelsemöte 2016-06-07
Protokoll styrelsemöte 2016-05-02
Protokoll styrelsemöte 2016-04-04
Protokoll styrelsemöte 2016-03-07
Protokoll styrelsemöte 2016-02-01
Protokoll styrelsemöte 2016-01-04
Protokoll styrelsemöte 2015-12-08
Protokoll styrelsemöte 2015-11-02
Protokoll styrelsemöte 2015-10-05
Protokoll styrelsemöte 2015-09-07
Protokoll styrelsemöte 2015-05-04
Protokoll styrelsemöte 2015-04-07
Protokoll styrelsemöte 2015-02-02
Protokoll styrelsemöte 2015-01-09
Protokoll styrelsemöte 2014-12-02
Protokoll styrelsemöte 2014-11-04
Protokoll styrelsemöte 2014-10-08
Protokoll styrelsemöte 2014-09-02
Protokoll styrelsemöte 2014-05-06
Protokoll styrelsemöte 2014-04-01
Protokoll styrelsemöte 2014-03-04
Protokoll styrelsemöte 2014-02-04
Protokoll styrelsemöte 2014-01-07
Protokoll styrelsemöte 2013-12-03
Protokoll styrelsemöte 2013-11-05
Protokoll styrelsemöte 2013-10-01
Protokoll styrelsemöte 2013-09-04
Protokoll styrelsemöte 2013-08-26
Protokoll styrelsemöte 2013-06-04
Protokoll styrelsemöte 2013-05-07
Protokoll styrelsemöte 2013-04-02
Protokoll styrelsemöte 2013-03-05
Protokoll styrelsemöte 2013-02-05
Protokoll styrelsemöte 2013-01-08
Protokoll styrelsemöte 2012-12-04
Protokoll styrelsemöte 2012-11-06
Protokoll styrelsemöte 2012-10-02
Protokoll styrelsemöte 2012-09-04
Protokoll styrelsemöte 2012-05-02
Protokoll styrelsemöte 2012-03-29
Protokoll styrelsemöte 2012-03-06
Protokoll styrelsemöte 2012-02-07
Protokoll styrelsemöte 2012-01-03
Protokoll styrelsemöte 2011-12-06
Protokoll styrelsemöte 2011-11-01
Protokoll styrelsemöte 2011-10-04
Protokoll styrelsemöte 2011-09-06
Protokoll styrelsemöte 2011-06-07
Protokoll styrelsemöte 2011-05-04
Protokoll styrelsemöte 2011-04-05
Protokoll styrelsemöte 2011-03-01
Protokoll styrelsemöte 2011-01-04
Protokoll styrelsemöte 2010-12-07
Protokoll styrelsemöte 2010-11-02
Protokoll styrelsemöte 2010-10-05
Protokoll styrelsemöte 2010-09-07
Protokoll styrelsemöte 2010-06-01
Protokoll styrelsemöte 2010-05-04
Protokoll styrelsemöte 2010-04-06
Protokoll styrelsemöte 2010-03-02
Protokoll styrelsemöte 2010-01-12
Protokoll styrelsemöte 2009-12-01
Protokoll styrelsemöte 2009-11-03
Protokoll styrelsemöte 2009-10-06
Protokoll styrelsemöte 2009-09-01


Hem           Arbetsgrupper            Museer              Föreningsinfo         Torp
Österåkers Hembygdsförening

Centralvägen 55
184 32 ÅKERSBERGA

Telefon(svarare): 08-540 67980

bankgiro: 5632-8511
plusgiro 9814-5

epost: mail@milstolpen.org
hemsida: www.milstolpen.org
facebook