Hem           Arbetsgrupper            Museer               Föreningsinfo
Copyright 2007 MediaLive
Vita Huset
Hembygdsmuséet

Hembygdsmuseet ligger vid Stenhagsvägen 45, Åkersberga, i f.d. ”fattigstugan”. Huset är från början av 1800-talet och var ålderdomshem fram till 1931. Fram till mitten av 1950-talet var huset familjebostad, uthyrd av kommunen. Antennfabriken Allgon blev sedan ägare till byggnaden, som då blev förråd.

Hembygdsföreningen fick på 1970-talet överta ”fattigstugan”, som då var i rätt miserabelt skick, men inte värre än att det kunde åtgärdas. Ett gäng medlemmar i Hembygdsföreningen tog sig an en nära gigantisk uppgift att renovera huset och göra det användbart till museum. Arbetet leddes av Tage Ohlsson, och alla ställde upp ideellt, utan ersättning.
1984 var det högtidlig invigning.

Ungefär samtidigt fick Hembygdsföreningen veta, att den siste av fyra syskon Åkerström på lantgården Lilla Västanberg norr om Åkersberga hade avlidit. Det var känt på bygden att deras hem inte förändrats på hundra år. Hembygdsföreningen fick överta lösöret, och det gav föreningen möjlighet att rekonstruera ett gammalt Österåkershem från mitten av 1800-talet, fullt möblerat och med många nyttoföremål!
Hembygdsföreningen har ambitionen att i museet visa dels miljöer som på olika sätt kan associeras till bondekulturen i Österåker för 100 – 150 års sedan, dels ha temautställningar med något ämne som är relevant för Österåkers historia eller utveckling. De två första temautställningarna, som visades 2008- 2011, hade rubriken "Österåkersbondens förvandling till industriarbetare och tjänsteman - 150 års näringslivsutveckling”. De ersattes 2012 av en utställning om Långhundraleden, utförd i samarbete med Arbetsgruppen Långhundraleden. Härefter följde en utställning om ”Dragoner i Österåker”. En dragon är en beriden soldat som oftast stred till fots. I januari 2016 invigdes så utställningen om ”Åkers kanal och trafiken på denna”. Den kommer i januari 2017 avlösas av en utställning om ”Biskopstuna”.

Hembygdsmuseets temautställningar har dokumenterats i serien ÖHF:s småskrifter. Är du intresserad av att ta del av denna intressanta utveckling av Österåkers historia så hör av dig till Hembygdsföreningen med e-post till mail@milstolpen.org eller till Jörgen Thulstrup med epost till jorgen@thulstrup.se eller per telefon 540 233 59.

Museet är öppet första söndagen i varje månad mellan kl.11-15 samt efter överenskommelse för t.ex. grupper eller skolklasser.

Jörgen Thulstrup tel. 540 23359, Hans Rockberg tel. 540 23401, och Ingemar Jansson, tel. 540 20809, turas om att ansvara för öppethållandet.

Buss 623 från Åkersberga till hållplats Båtstorp, därifrån 300 meter gångväg

Österåkers Hembygdsförening

Centralvägen 55
184 32 ÅKERSBERGA

Telefon(svarare): 08-540 67980

bankgiro: 5632-8511
plusgiro 9814-5

epost: mail@milstolpen.org
hemsida: www.milstolpen.org
facebook