Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Vår medlem och vän Hans Olovsson har efter en kort tids sjukdom hastigt lämnat oss.
För mig personligen kom dödsbudet nästan chockartat, eftersom jag för mindre än en månad sedan hade ett långt och - som vanligt - mycket trevligt samtal med honom.

För det stora flertalet av ÖHF:s medlemmar var sannolikt Hans Olovsson en okänd medlem, trots att han tillsammans med sin hustru Solveig ofta deltog i våra möten och brasaftnar.
Hans var inte de stora utspelens man.
Hans smög sig på en, och med ett vänligt sätt, en avväpnande humor skaffade han sig vänner i föreningen.
Han medverkade då och då i Milstolpen, senast i 2009 års första nummer, där han berättade sina minnen från Pauls byggäng.
”Med tanke på hur mycket roligt vi hade under dessa stunder borde de ha varit belagda med nöjesskatt” skrev Hans om våra kafferaster.
Berömmet var riktad till Paul, men Hans var själv i högsta grad medansvarig till den goda andan i vår grupp med sina varma, humoristiska kommentarer.

Hans Olovssons plats i vårt arbetslag står nu tom. Vi kommer alltid att sakna och minnas en god arbetskamrat och en god vän.

Gunnar Winberg

Begravningen ägde rum den 24 november 2009.