Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Dragoner i Österåker – ny temautställning i Hembygdsmuseet

Fredagen den 4 okt var det invigning av den nya temautställningen i Hembygdsmuseet – Dragoner i Österåker. Dragonen är en beriden krigare som vanligen stred till fots. Han var, kan man säga, en ”lätt kavallerist”. Dragoner har funnits i den svenska armén sedan 1600-talet fram till att värnplikten infördes 1901. I Österåker fanns det genom åren 10 dragoner samtidigt. De bodde på dragontorp.

Vid invigningen var det stor uppslutning av inbjudna och andra berörda. Bl.a. hade flera ättlingar till de gamla Österåkersdragonerna mött upp.

Jörgen Thulstrup som varit huvudansvarig för utställningen hälsade välkommen med några ord liksom Kommunalrådet Elisabeth Gunnars. Även en representant för styrelsen i Stockholms läns Hembygdsförbund, hembygdskonsulent  Ann Pettersson hade kommit.  En långväga gäst  hade också kommit bara för invigningen, nämligen ett barnbarns barn till dragon Bergstedt.  På bilden ser man Bo och Karl Lennart Bergstedt, sonsons son och sonson till dragonen Gustaf Leonard Bergstedt (1871-1941), siste dragonen på nr 10 Berga. Torpet låg bakom nuvarande pizzerian vid början av Söralidsvägen, men bändes ner på 80-talet.  Bilden med Sören Norrby visar honom i samspråk med Britt Wrang f. Thun, sondotter till Robert Thun (1834-1915), näst siste dragon på nr 6 Tuna. Torpet finns kvar och ligger på Strandvägen i Österskär.  De som jobbat med utställningen är Jörgen Thulstrup, Carl-Göran Backgård och Gunnar Winberg.
Museet har öppet första söndagen varje månad kl. 11 – 15 och ligger i det forna fattighuset på Stenhagsvägen 25. Besöksgrupper, t.ex. skolklasser, tas emot på andra tider efter överenskommelse.
Kontakta i så fall Jörgen Thulstrup, tel. 540 23359, Ingemar Jansson, tel. 540 20809, eller Hans Rockberg, tel.540 23401.

Hans von Matérn