Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset

Ny utställning på hembygdsmuseet!

Det började med en knall! Fredagen den 15 januari, en bistert kall men vacker vinterdag, avfyrade Sven Jönsson ett kanonskott som hörbart tecken på vernissage för ÖHF:s femte utställning, ”Åkers kanal”.
När den talrika åskådarskaran på hembygdsmuseet i Stenhagen hämtat sig efter smällen dök en av de gamla kanalgrävarna upp och tog till orda.
Leif Svensson, iförd tidsenlig grävarkostymering, föredrog med stor inlevelse sin variant av Tage Danielssons dikt om kanalgrävarlivets vånda och fåtaliga glädjeämnen, ett inslag lika överraskande som uppskattat.
   Jörgen Thulstrup hälsade sedan publiken välkommen och skissade bakgrunden till utställningen innan kommunalrådet Mathias Lindow föredömligt kortfattat förklarade utställningen öppnad. 
   Därefter kunde publiken mingla och studera de många skärmarna med all sin bild- och textinformation.
Intresset föreföll stort och många spontana samtal och meningsutbyten utbröt.
Vad publiken då inte kände till var omfattningen av det arbete som liggger bakom utställningen:
arbetsgruppen Sven Jönsson, Ragnar Poijes, Gunnar Lefrell och Gunnar Winberg
har under ett års tid sammanstrålat regelbundet och skapat denna utställning, men det är
Jörgen Thulstrup som är hjärnan och motorn bakom det hela.
Han har drivit arbetet framåt med en klar inriktning, och de timmar han ägnat åt arbetet är näst intill oräkneliga.
Utan Jörgens helhjärtade insats hade inte utställning blivit vad den nu är!
Den är sevärd, och jag hoppas att föreningens medlemmar tar chansen att bese den på hembygdsmuseets vanliga öppettider.
   Till utställningen finns också dokumentation i bild och text.
Dels 2015 års årsbok, som i dagarna distribueras till ÖHF:s samtliga medlemmar, dels en dokumentation av utställningens skärmar. Extra exemplar av dessa skrifter finns att köpa på turistbyrån i Skutan.
  Du är varmt välkommen att besöka utställningen!
Gunnar Winberg                                                                                      Foto: Ingemar Jansson