Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Årsmötet 2015 – både allvarligt och lättsamt
Söndagen den 12 april samlades 45 medlemmar till ÖHF:s årsmöte i Vita huset.
De formella punkterna på dagordningen – verksamhetsberättelsen med bokslut, revisionsrapporten, ansvarsfrihet för styrelsen och val av valberedning – klarades snabbt av under ledning av mötesordföranden Sven Jönsson.
  Därefter behandlades en motion av Tage Lundberg där motionären med emfas påpekade behovet av att ÖHF agerar för att skydda Domarringens fornminnesområde på Norrö. Han fick understöd av Björn Pålhammar och Sören Norrby som hävdade att Domarringsbacken är en omistlig del av Österåkers kulturarv med rötter tillbaka till vikingatiden.
Mötet beslutade att uppdra åt ÖHF:s styrelse att agera mot Riksantikvarieämbetet med syftet att få Domarringsbacken på nytt införd i fornminnesregistret.

  Årsmötet fortsatte sedan med utdelning av utmärkelser för engagerat och förtjänstfullt arbete.
Sonja Almsätter, Irene Hedenstedt, Agneta Johansson, Sven Jönsson, Kristina Lemon, Katrin Lindroth, Berit Nyman, Bengt Rundquist och Lars Valentin fick ÖHF:s diplom.
Gunnel Allmér, Thea Nilsson och Tommy Ramström fick ÖHF:s guldnål.
Britt-Marie Eriksson tilldelades Sveriges hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans.
Jörgen Thulstrup utnämndes till hedersledamot.

  Efter kaffe med tilltugg var det så dags för spelmanstrubaduren Hasse Lind att ta vid.
Han bjöd oss under en hel timme på ett utomordentligt trevligt och underhållande visprogam.
På repertoaren stod bl.a. verk av Dan Andersson, Allan Edwall, Olle Adolphson och Alf Hambe.
”Strålande”, ”Lysande” var spontana kommentarer efter framförandet.
Jörgen Thulstrup
Mötessekreterare
Berit Nyman erhåller hedersdiplom
Birgitta Zetterlund kom i hembygdsdräkt till mötet
Björn Pålhammar berättar historien om Dommarringen
Britt -Marie Eriksson mottager Sveriges hembygdsförbunds hedersnål
Hans Lind underhöll efter årsmötet
Jörgen Thulstrup blir hedersmedlem i ÖHF
Sven Jönsson var orförande för årsmötet. Han fick också ÖHFs diplom
Thea Nilsson har fått ÖHFs guldnål