Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
HEMBYGDSKVÄLL MED POESI
Torsdagen den 16 jan var det s.k. hembygdskväll i Vita huset och ett 20-tal personer hade lockats dit av programmet som bjöd på både poesi och musik. 
Det var Författaren till boken Åkersenap – Walter Dan Axelsson – som presenterade  några av sina  dikter ur böckerna ”FREDMAN GÅR IGEN, WILIAM SHAKESPEARE SONETTER och INNAN VINDEN VÄNDER OCH GÅR HEM”. 
Den sistnämnda boken är den senaste som kom ut 2012.
Den innehåller en finstämd, lättläst lyrik, samt även några dikter  tonsatta av honom och med tonerna tryckta på slutet.
 
Medverkande på kvällen var Ulf Johan Tempelman som sjöng till gitarr några av pastischerna till bellmanmelodier, samt undertecknad som bidrog med uppläsning av ett par av dikterna (då Walter inte kunde själv på grund av visst besvär med rösten).  Det blev ett mycket uppskattat program.
  
En presentation av Walter gjorde vi i Milstolpen nr 3-2011 då vi skrev om boken Åkersenap, som finns att köpa hos ÖHF.
Hans von Matérn