Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Långhundraleden
nya utställningen i Österåkers hembygdsmuseum
Samarbetet mellan ÖHF och Arbetsgruppen Långhundraleden har resulterat I den nya temautställningn på ÖHFs hembygdsmuseum som invigdes fredagen den 20 april av kommunalrådet Elisabeth Gunnars i närvaro av ett antal inbjudna och intresserade. 
  Berättelsen om den forntida vattenleden från Östersjön genom Uppland till Gamla Uppsala har fått en fängslande och utmärkt presentation som utarbetats av representanter för Arbetsgruppen Långhundraleden i samabete  med  Hembygdsföreningen.  På en serie skärmar utefter väggarna kan man ta del av bilder, texter och kartbilder som på et tydligt och intressant sätt åskådliggör den forna viktiga vattenledens historia och olika faser i dess utveckling.
   Jörgen Thulstrup höll en kort inledande introduktion till museets nya satsning, varefter Bengt Rundqvist från Vallentuna Hembygdsförening öppnade det hela med en fanfar på sin näverlur. Allt var mycket välarrangerat och lyckat.
   Utställningen kommer att vara tillgänglig som vanligt första söndagen i varje månad kl 11-16.  Grupper såsom skolklasser kan tas emot på annan tid efter överenskommelse med någon av följande: Jörgen Thulstrup, tel 540 23359, Hans Rockberg, tel  540 23401 eller Ingemar Jansson, 540 20809.