Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Årsmötet söndagen den 15 april 2012

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Vita huset i närvaro av 34 medlemmar. Protokollet kan läsas här.
Till ordförande för mötet valdes Sören Norrby.
   De stadgeenliga punkterna avverkades snabbt, och styrelsen fick förvaltning och räkenskaper godkända för det gångna året.
Ett extra tack för styrelsens arbete framfördes av mötets ordf. Sören Norrby. 
   Valberedningen fick ett något nytt utseende då Carl-Göran Backgård anmälde sin avgång och istället invaldes Kristina Lemon på valberedningens förslag.
Till sammankallande valdes Åke Bengtsson.
Carl-Göran Backgård avtackades för sitt fleråriga utmärkta arbete.
   Fler som avtackades för sina insatser var dels fyra personer som tilldelades ÖHFs guldnål (Britt-Marie Eriksson, Barbro Svärd, Heather Robertsson och Sven Hugosson),  tre erhöll hedersmedlemskap (Hans Rockberg, Lennart Fehrm och Hans von Matérn) och två erhöll ÖHFs förtjänstdiplom (Åke Strid och Carl Oscar Törnros). 
Samtliga fick förutom tack i varma och uppskattande ordalag för sina fleråriga insatser även var sin blombukett.
   Efter förhandlingarna följde musik och demonstration av en vacker harpa av åkersbergabon och konsertharpisten Ingegerd Fredlund som tillsammans med maken Owe Arkeklev hade ställt upp till detta intressanta och fängslande inslag. Ingegerd Fredlund avtackades med blommor och boken Åkersenap.

PS Lyssna till musikexempel vid bilden)

Hans von Matern