Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset

Höstmöte 13 nov 2011
Söndagen den 13 nov höll föreningen sitt  höstmöte i Vita huset i närvaro av 33 medlemmar.
Till mötesordförande valdes Sören Norrby och mötessekreterare Jörgen Thulstrup.
Vid valet av ÖHFs ordförande och styrelsemedlemmar förblev allt oförändrat.
De som var i tur att avgå valdes om.
Vid frågan om medlemsavgiftens storlek nästa år gjordes heller inga förändringar.
Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för nästa år fick godkänt, och nästa medlemsmöte - årsmötet - bestämdes till söndag den 15 april kl 13 enl. tidigare årsmötets beslut.
  
Efter mötet avtackade Sven Hugosson speciellt Lennart Johansson för dennes oförtröttliga insatser med det praktiska underhållsarbetet som att hålla alla hus som föreningen disponerar i gott skick.
Även tillsynen och skötseln av marken och växtligheten runt om husen (gräs, buskar och häckar m.m.) lägger han ner mycket arbete på att hålla i ordning.
 
Efter mötet serverades kaffe och därefter vidtog Gunnar Winbergs mycket fängslande föredrag om minnen från krigsåren under andra världskriget i Sverige, interfolierat av intressanta bilder och musikvinjetter från tidstypiska melodier som var den tidens örhängen.
Vår webmaster Leif Svensson hade hjälpt Gunnar att fixa musikinslagen till bildspelet.
Hans von Matérn

Hans von Matérn