Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset

LÅNGHUNDRALEDSINFO  VID TINGSHUSET
Under Kulturarvsdagen den 11 september visades en skärmutställning och annan information kring Långhundraledens historia. På vägen till Domarringen (vid den gamla vattenleden) visade Arbetsgruppen Lång- hundraleden och Hembygdsföreningen ett mycket intressant material. Man hade ställt upp bildskärmar producerade av Upplandsmuseet samt presenterade boken ”Nytt ljus över Långhundraleden, bygder, båtar, natur”  med bl.a. avancerade dataproducerade kartor över landskapet från stenålder till nutid.  Gudrun Vällfors, Sören Hjalmarsson och andra personer ur Långhundraledsgruppen var på plats och hjälpte till med erforderlig information.  Det var mycket instruktivt och förtjänstfullt ordnat i det fria. Heather Robertson guidade på Domarringsbacken vilken under vårfloden varje år blir en ö i Långhundraleden – precis som på järnåldern.
  Att denna dag blev så lyckad var mycket tack vare Heathers energiska förarbete och att vädret höll sig soligt. Besökare utifrån kom i stort antal, bl.a. en grupp från STF i Täby ledda av Marianne Arnetz  som  promenerade från Åkersberga station.

Hans von Matérn/ Gudrun Vällfors