Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Midsommarafton 24 juni 2011
Även i år kunde man fira midsommar i solsken i Ekbacken med en publik som verkade större än vanligt.
Folk vallfärdade dit i ständigt stigande ström.
Hembygdsföreningen hade i år avsagt sig ansvaret för arrangemanget på grund av brist på någon som haft tid och ork att åta sig det.
Dock kunde Österåkers folkdansgille ställa upp som tidigare, och med musiker och viss hjälp av Kommunen kunde det i alla fall bli en fest som få torde ha haft något att anmärka på.
När stången var rest vidtog först dansuppvisning av Österåkers folkdansgille.
Dansen kring stången för barn och vuxna leddes av Helena Hillgren och de oförtröttliga musikerna var som förra året Åke Pettersson på  nyckelharpa och Lena Schölander fiol.
Hembygdsföreningen bidrog dock stort med försäljning av kaffe, korv och glass från kiosken och servering av kaffe utanför Vita huset samt visning av Båtmansmuseet.
Hans von Matérn