Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
ÅRSMÖTET  17 april 2011

Hembygdsföreningens årsmöte hölls  i Vita huset i närvaro av 30 personer.

Som mötesordförande valdes  Sören Norrby och protokollförare var Jörgen Thulstrup.
Förhandlingarna flöt väl och de 16 punkterna på dagordningen avverkades snabbt.
Vissa punkter i verksamhetsberättelsen utvecklades av sekreteraren.
Kassören talade om föreningens goda ekonomi och berörde vissa inkomst- och utgiftsposter. 
Att föreningen skött sin ekonomi väl intygades av revisorerna Jan Carell och Britt-Marie Bredberg.
Vid val av valberedning omvaldes de sittande (Carl-Göran Backgård, Åke Strid och Åke Bengtsson).
Datum för nästa föreningsmöte, höstmötet,  bestämdes till den 13 november enligt tidigare plan.

Inga motioner hade inkommit och man kunde övergå till utmärkelser åt medlemmar som varit speciellt förtjänta under året.
   Det var först Lars Alegren som fick Hembygdsförbundets hedersnål med lagerkrans  för hans initiativ till bildandet av FornÅker som han träget abetade med i flera år.
Suzanne Hillgren fick sitt diplom som hon tilldelades 2010 då hon utnämndes till Hedersordförande men inte  kunde närvara vid ceremonin.
ÖHF:s guldnål utdelades till Marie-Louise Berthels, Lennart Johansson, Ingemar Olsson och Leif Svensson. 
ÖHF:s diplom fick Åke Bengtsson, Jan Carell och Thea Nilsson.
Under övriga frågor tog Tage Lundberg upp frågan om de olika turerna kring Domarringsbacken.
Sören Norrby försökte klargöra det aktuella läget som är långt ifrån  klart och som kommar att bli en riktig "följetong".
  
Före det avslutande kaffet höll Christer Fagerhäll från TBK ett rappt och uttömmande föredrag med bilder om Trälhavets båtklubb som han är ordförande för sedan 2009. Han  har en lång period i TBK bakom sig och har haft flera olika uppdrag sedan han blev medlem 1972.
Hans von Matérn