Vad händer?
Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Torpvandring

Lördagen den 5 juni hölls årets torpvandring i Åsättra med omnejd, arrangerad av ÖHF:s torpgrupp som består av Mai-Britt Andersson, Bibbi och Carl-Göran Backgård, Britt Klint och Ann Olsson. Omkring 30 personer kom i det fina vädret. Carl-Göran, som är gruppens ledare, inledde med att berätta i korta drag om Åsättras historia. Bl.a. nämnde han att det på 1720-talet varit tre gårdar i byn. Bönderna hette Jan Ersson, Hans Göransson och Jan Larsson. Alla tre hade visat sig vara åttonde generationens förfäder till Håkan Bergqvist, nuvarande ägare till Åsättra Mellangård, som deltog i vandringen. Likaså deltog ÖHF:s kassör Ingemar Jansson, som har samma förfäder – Ingemar är syssling till Håkan. En stor del av deltagarna var för övrigt släkt med Ingemar och Håkan och kunde också känna sig delaktiga i historien.

Efter en kort information vid Åsättra f.d. affär körde vi bygatan fram, svängde sedan åt vänster och stannade vid grunden efter torpet Tärnsättra. Mai-Britt berättade där bl.a. att torpet troligen hade anlagts 1850 av en invandrad livländare Anders Tomasson. Hon visade på en sten som låg på grunden, där initialerna AT och 1850 var inhuggna. Han efterträddes vid sin död 1878 av Olof Jonsson som gifte sig med hans änka.  Siste torpare var Klas August Jansson 1912-20.

Under ledning av Ann, som också är orienterare, gick vi därefter en stig genom skogen till Sjöhamra, ett torp som finns kvar men numera är moderniserat och tillbyggt. Britt redogjorde för våra kunskaper om Johan Gustaf Jansson, ställets ende torpare som hade innehaft det 1886-1925. Hon berättade också lite om torparnas liv och villkor i allmänhet, t.ex. om skyldigheten att göra olika slags dagsverken på den gård torpet hörde till. Därefter kom kaffekorgarna fram och efter det blev det fotografering framför en stor syrenbuske.

Ann fortsatte gå i täten genom skogen till torpet Loviseberg, eller Dalsängsborg som det tidigare har hetat. Där informerade Bibbi bland annat om att det först varit en backstuga. Anders Andersson från Ljusterö hade bott där i 25 år, innan han vid 82 års ålder ”befordrades” till arbetare, innan han dog 88 år gammal. Hans svärson Johan Vilhelm Wahlqvist var den förste torparen 1881-1906. Hans änka bodde kvar till sin död 1911. Efter att torpet hade varit obebott i några år kom siste torparen Vilhelm Jansson dit. Han dog 1926 och därefter upphörde dagsverksskyldigheten, men torpet friköptes och blev sedan kvar i släktens ägo. Sonsons sondottern till Vilhelm Jansson, Jenny Åkerlind, var på plats och berättade att hon nu höll på att sälja det. Vandringen avslutades sedan med att vi gick tillbaka till bilarna vid Tärnsättra.
Carl-Göran Backgård