Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Årsmötet 18 april 2010

Trots alla hotande askmoln över Europa hölls föreningens årsmöte en solig vårdag i Ekbackens hembygdsgård. Närvarande trettiotalet medlemmar fick inledningsvis avnjuta en musikunderhållning av en glad och ungdomlig grupp frånTråsättraskolans musikskola under ledning av Rolf Zaar.
   Sven Hugosson kunde väljas till mötets ordförande och som mötessekreterare valdes Jörgen Thulstrup. De stadgeenliga punkterna avverkades snabbt och effektivt. Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes och räkenskaperna fick beröm av revisionens talesman Jan Carell. Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarfrihet för det gångna året. Vid val av ny valberedning omvaldes Carl-Göran Backgård och nyvaldes Åke Bengtsson och Åke Strid.
   Nästa föreningsmöte, höstmötet, bestämdes till söndag den14 november kl 14.
   Den förre ordföranden Suzanne Hillgren fick nöjet att utdela årets utmärkelser för “engagerat och förtjänstfullt arbete” inom föreningen. Det blev diplom och blommor till Lennart Johansson, Heather Robertson, Barbro Löfgren och Allan Fahlström. Vår kassör Ingemar Jansson tilldelades ÖHFs guldnål och som extra hedersbetygelse fick Jörgen Thulstrup Sveriges Hembygdsförbunds hederstecken, en guldnål med lagerkrans, och motiveringen upplästes av Carl-Göran Backgård. De båda fick även blommor.
Sven Hugosson avtackade därefter Suzanne Hillgren och Sören Norrby för deras långvariga och förtjänstfulla arbete i styrelsen och på hans förslag valde mötet dem båda till HEDERSORDFÖRANDE.
   Under punkten övriga frågor frågade Hans Rockberg om läget för FornÅker. Runöskolan har tidigare anmält att den vill avveckla sitt engagemang i FornÅker. Han anmälde också ett pågående arbete med att arrangera “Näsuddens dag” den 8 maj. Mer härom kommer att meddelas.
   Hela årsmötesprotokollet kan läsas in extenso här intill.
Hans von Matérn