Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Avtackade trotjänare!
Vid styrelsemötet den 1 december blev två trotjänare i vår styrelse avtackade efter lång och trogen tjänst.

Det var vår käre ordförande Suzanne Hillgren och vår likaledes käre vice ordf. Sören Norrby som båda samtidigt avgår ur styrelsen.

Det blev ett avskedstagande av dem båda med ett välformulerat och välförtjänt varmt tacktal av Jörgen Thulstrup och en stor blomma jämte en bok till dem båda.

Suzanne blev vice ordf. åren 1998-99 och övertog ordförandeklubban år 2000 . Sören Norrby har varit vice ordförande samtidigt som Suzanne varit ordf., från år 2000.

Hans von Matérn