Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Höstmötet den 15 november 2009
I närvaro av närmare 30 personer hölls föreningens höstmöte i Vita huset söndagen den 15 november.

Dagordningen som var utsänd till medlemmarna i Milstolpen nr 5 avverkades snabbt under ledning av mötets ordförande Sven Hugosson.

Verksamhetsplan och budget för 2010 godkändes av mötet liksom att medlemsavgiften skulle hållas oförändrad.

Vid den stora frågan om vem som skulle efterträda Suzanne Hillgren som varit  styrelsens ordförande i elva år valde mötet på förslag av valberedningen Sven Hugosson utan konkurrens från andra kandidater.

Styrelseledamöterna i övrigt blev: omval av Ingemar Janssson och Hans von Matérn samt nyval av Gunnar Winberg.
De ledamöter som har mandattid kvar är Jörgen Thulstrup, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Katrin Göpel och Carl-Oscar Törnros.

Efter avslutade förhandlingar vidtog en kaffepaus som följdes av ett mycket trevligt och uppskattat uppträdande av Ulf Johan Tempelman som berättade om Emil Hagström och sjöng fler av hans texter till eget gitarrackompanjemang.
Om Emil Hagström kan man läsa mer i nästa Stora Milstolpe som skickas ut till medlemmarna i början av december tillsammans med höstmötesprotokollet.
Hans von Matérn