Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Kultur- och naturvandring på Norrö den 18 oktober
Hembygdsföreningen (ÖHF) och Naturskyddsföreningen i Österåker (NFÖ) genomförde söndagen den 18 oktober en vandring på Norrö. Syftet var att berätta om kultur och natur i de  centrala delarna av Norrö, där det bott människor i mer än tusen år. 
Guider var  Hans Rockberg från ÖHF och Åke Strid från NFÖ.
Drygt 30 förväntansfulla deltagare hade denna gråmulna höstdag mött upp vid Åkersbro, där vandringen startade.
Åkersbro var i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet centrum i Österåker.
Där korsade landsvägen vattenleden Åkers kanal. Där hölls marknad, fanns handelsbod, värdshus, galgbacke, läkare, apotek m.m.
Vi fortsatte vandringen längs Kvarnvägen, som förr var en riktig landsväg. Där fick vi en beskrivning av hur odlingslandskapet successivt har utvecklats och vilka natur- och kulturvärden som är värda att slå vakt om.
Thorvald Hammargren kompletterade med information om Ludvigsbergs och kvarnens historia.
Åke Strid kunde här också mycket informativt beskriva hur olika slags träd mötte hösten med skilda strategier för lövfällning samt vilket hot olika svampar (tickor) utgör mot olika träd. 
Vid Tingshuset beskrev Hans Rockberg dess historia.
Där hölls ting mellan 1724 till 1834.
Huset fungerade också som gästgiveri och krog. Från 1835 fram till 1947 var tingshuset jordbruksfastighet och familjebostad. Huset förföll till dess ÖHF 1984 tecknade ett arrendeavtal och påbörjade ett renoveringsarbete.
I Tingshusets övervåning finns ÖHF:s skolmuseum.
Bottenvåningen hyrs ut till Österåkers slöjdgille.
Vandringsdeltagarna kunde vid Tingshusets entré studera en av Heather Robinson utformad skärmutställning med text och bilder över Norrös utveckling.
Vi fortsatte sedan vandringen ned till Domarringsbacken.
Vädret hade nu klarnat upp och solen värmde.
På vägen dit mötte vi ett ovanligt sällskap.
En man kom promenerande med två getabockar, varav den större i ett hundkoppel.
Väl vid Domarringsbacken orienterade Hans Rockberg, sekunderad av Björn Pålhammar, om olika teorier för Domarringsbackens historia och betydelse samt om det hot om bebyggelse som nu föreligger.
Vi besåg stensättningen som kan vara en domarring.
Hans berörde också Långhundraledens roll, denna tvåtusenåriga vattenväg mellan Saltsjön och Uppsalabygden.
Åke Strid gav oss sedan intressanta upplysningar om hur ekar åldras och om granars blomning och frösättning.
Han kommenterade också det rikliga bärbeståndet med bl.a. nypon, slån och getapel.
Åter till Tingshuset blev det tillfälle till en stunds trevlig samvaro över en kopp kaffe med tilltugg.
Vi tackar Hans Rockberg och Åke Strid för en intressant och väl genomförd vandring!
Jörgen Thulstrup